DE l SK  
   
    Conservation of Raptors and Owls -
S
lovakia-Austria
     
  Ochrana dravcov, bocianov a sov v regióne Záhoria a Niederösterreich

CORO-SKAT je rakúsko-slovenský projekt na ochranu bocianov, dravcov a sov. Spoločnou tvorbou konceptov ochrany bude položený základný kameň dlhodobej ochrany druhov a praktickými opatreniami bude ochrana druhov realizovaná v praxi. ...
   
    Kde býva kuvik
     
  Sledujte s nami prvé cesty vypustených mláďat kuvika obyčajného pri Skalici. Mladé kuviky boli odchované v Záchrannej stanici v moravských Bartošoviciach a na Záhorie cestovali s cieľom posilniť miestnu populáciu, ktorá v okolí Skalice patrí medzi posledné v regióne. Kuviky boli označené vysielačkami rádiovej telemetrie a sú sledované s cieľom získania dát o ich pohybe a možnosti im v prípade núdze pomôcť. Boli vypustené 30.8.2013 a odvtedy sú pravidelne sledované.

Viac informácií a mapky pohybu tu
Tlačová správa tu
   
    Sledujeme naše orly
     
  Trasy, kadiaľ sa označené vtáky pohybujú ako i ďalšie informácie o nich nájdete tu:

2011: orol Dano, haja Hanka
2012: orly Šarlota, Dorota, Danka, Oliver, výr skalný Miriam
   
    Mapy rozšírenia cieľových druhov za rok 2012
     
  Prinášame Vám mapy pozorovaní vybraných druhov dravcov v Bratislavskom a Trnavskom kraji pre rok 2012. Pre jednotlivé druhy ich nájdete po kliku na príslušný odkaz. Môžete si tak pozrieť, či sa druh vyskytuje v blízkosti Vášho mesta, alebo Vašej obce. ...
     
    Mapy rozšírenia cieľových druhov v Rakúsku
     
  Jedným z hlavných cieľov projektu CORO-SKAT je zabezpečiť efektívne ochranárske opatrenia pre cieľové druhy. Nevyhnutným predpokladom pre tento krok je poznanie stavu populácií a ich rozšírenia. ...
   
    Tlačové správy
     
  Ak by kuvik privolával smrť, boli by sme na Záhorí nesmrteľní
Ani tento rok nebolo pátranie po kuvikovi na Záhorí úspešné. Napriek snahe ornitológov sa nepodarilo zistiť žiadnu novú lokalitu a kuvik naďalej ostáva v tomto regióne mimoriadne vzácnym druhom na hranici úplného vymiznutia. Jeho výskyt bol potvrdený len na štyroch lokalitách pri Skalici. Pritom len pred niekoľkými desaťročiami bývala táto drobná sova bežnou súčasťou poľnohospodárskych dvorov, pasienkov, sadov a parkov. ...
     
  Fotopasce strážia hniezda výrov
Hoci je výr skalný našou najväčšou sovou, ani jeho veľkosť, sila a obratnosť mu nezaručí úspešné vyhniezdenie. Hniezdo mu môžu zničiť krkavce, líšky, vylietané mláďatá môže ohroziť jastrab. Hniezdo môže zatopiť voda zo silných zrážok, alebo ho zničí zosun pôdy a skál. Tieto nebezpečenstvá ale do prírody patria a výr sa s nimi dokáže vyrovnať. Úlohou ornitológov je ochrániť našu najväčšiu sovu pred zlovôľou človeka. ...
     
  Spávajú spoločne
Počas uplynulých šiestich mesiacov - od októbra do apríla - hľadali ornitológovia nocoviská kaní sivých. Tieto elegantné dravce na Slovensko pravidelne prilietajú zimovať zo severu Európy a ich počet závisí od priebehu počasia, výšky snehovej pokrývky a dostupnosti potravy. Na príhodných miestach sa večer zlietava k spoločnému nocovaniu i niekoľko desiatok jedincov. Nájsť takéto miesta je ale pomerne náročné. Túto zimu ornitológovia dohľadali a kontrolovali šesť takýchto lokalít. ...
  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.