DE l SK  
   
    Sledujeme naše orly: Danka
     
Orlica menom Dana dostala vysielačku v júni, spolu s ďalšími súrodencami na Záhorí.

Dano »
Dorota »
Hanka »
Miriam »
Oliver »
Šarlota »
 

 
View Danka in a larger map 
     
10.09.2012   Po stratení signálu bola nájdená pri obci Kúty. Aktívne lietala no nepodarilo sa ju dohľadať.  Boli skontrolované lúky pri Moravskom Svätom Jáne a lokalita Bernhardshal Ebene. No pohybovala sa južne pod týmito lokalitami. Po tomto dátume sa stratila z dosahu prijímača. Zatiaľ ju neúspešne hľadáme.
   
05.09.2012   Signál orlice bol zachytený na úrovni Modry nad Malými Karpatmi.
   
    Orlica menom Dana dostala vysielačku v júni, spolu s ďalšími súrodencami na Záhorí. Po osadení vysielačky trávila ešte do konca júla čas na hniezde. Po vyletení z hniezda sa zdržovala v jeho blízkosti. V priebehu mesiaca august sa stále zdržovala v teritóriu rodičov, lietala i do Rakúska,  kde tiež zasahuje lovné teritórium jej rodičov. Koncom augusta robila často prieskumné lety na obe strany rieky Moravy, no večer chodila spať na slovenskú stranu spolu s rodičmi a sestrou Dorotou.
     
    Dano »
Dorota »
Hanka »
Miriam »
Oliver »
Šarlota »
  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.