DE l SK  
   
    Sledujeme naše orly: Dano
     
Orol Dano je jediné mláďa orla kráľovského na Záhorí, na ktoré bola osadená rádiová vysielačka na nohu.

Danka »
Dorota »
Hanka »
Miriam »
Oliver »
Šarlota »
 

 
View Dano in a larger map 
     
07.05.2012   Orol Dano bol znova po 2 mesiacoch pozorovaný a i odfotený. V rozpätí troch dní bol pozorovaný pri obci Drösing a Hausbrunn v Rakúsku. V tejto oblasti sú časté pozorovania nedospelých orlov,  pretože tu majú dostatok potravy. Zároveň na ne ale číhajú nebezpečenstvá v podobe nezákonného odstrelu, čo dokumentuje prípad zástrelu rakúskeho orla sledovaného telemetriou v roku 2011. Pokúsime sa ho znova dohľadať a zistiť ďalšie informácie o jeho pohybe a zdravotnom stave. Je možné, že v tejto oblasti strávi dlhší čas, pričom sa môže pridružiť k ďalším mladým orlom.

Foto: R. Katzinger
Foto: R. Katzinger
   
22.11.2011   Orol nájdený pri Deutsch Jahrndorf, striedavo lietal a sedel. Po tomto dátume sa Dano stratil z územia. Boli prezreté všetky územia
v okolí hraníc so Slovenskom (Rakúsko, Maďarsko). Realizovali sme i prieskum k jazeru Balaton, ale nenašli sme ho ani tu. Predpokladáme, že odletel smerom na juhovýchod.
Intenzívne po ňom pátrame, je možné, že sa čoskoro vráti do blízkosti oblastí, ktoré už pozná.
   
15.11.2011   Po krátkom prieskume oblasti Hegyeshalom, bol zachytený signál z danovej vysielačky. Orol bol sledovaný, pričom neopustil územie medzi obcami Nickelsdorf a Hegyeshalom. Za súmraku sme zamerali predpokladané nocovisko. V tomto prípade to bol les medzi oboma obcami. Následne sa orol presúval len v rámci lesa, pokým sme lokalitu neopustili.
   
8.11.2011   Dano bol znova po dlhšej dobe lokalizovaný pri obci Bezenye v Maďarsku. Celý čas sa presúval západným smerom do Rakúska. Napokon sa zastavil pri obci Pama. Spolu s ním tu boli pozorované ďalšie 3 orly kráľovské, 6 orliakov morských a 1 sokol rároh. Všetky dravce spolu plachtili nad okolitými poliami.
   
17.10.2011   Orol sa znova stratil, signál z vysielačky nebol zachytený ani v širšom okolí predchádzajúcej lokality. Po orlovi pátrame, snáď ho nájdeme už čoskoro.
   
13.10.2011   Orol bol nájdený počas prieskumu oblasti medzi obcami Hegyeshalom v Maďarsku a obcou Nickelsdorf v Rakúsku. Na danej lokalite bol videný úspešný útok. Po love plachtil ponad polia a hral sa s ďalšími dvoma mladými orlami kráľovskými a orliakmi.
   
Hniezdisko   Po osadení vysielačky orol dlho ostal na hniezde, pokým sa naučil lietať. Na hniezde sa Dano správal ako dosť lenivé mláďa, ktorému sa lietať veľmi nechcelo. Veľké prekvapenie nastalo koncom júla, keď Dano nebol na hniezde, no signál z vysielačky jasne ukazoval bod pri hniezde. S obavami sme prehľadali hustý porast pod hniezdom. Na veľké šťastie sme Dana našli živého a zdravého i keď trocha unaveného. Následne bol vysadený na konár z ktorého po chvíli odletel ďalej. Prvýkrát sme ho videli letieť. Ďalšie dni už bol dobre najedený a začal i viac lietať. V auguste sa zdržoval do vzdialenosti max. 1-2 km od hniezda. Postupom času lietal i na rakúsku stranu rieky Moravy do oblasti lovísk rodičov. Tieto loviská sa nachádzajú do vzdialenosti i viac ako 10 km od hniezda. Vo vzduchu trávil Dano pomerne veľa času. Momentálne opustil hniezdisko, pričom sme stratili signál z jeho vysielačky.
     
    Danka »
Dorota »
Hanka »
Miriam »
Oliver »
Šarlota »
  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.