DE l SK  
   
    Sledujeme naše orly: Dorota
     

Mladá samica orla kráľovského menom Dorota bola označená vysielačkou na Záhorí v júni spolu s jej súrodencami.

Danka »
Dano »
Hanka »
Miriam »
Oliver »
Šarlota »


 
 
View Dorota in a larger map
     
07.11.2012   Dorota po dlhšom čase objavená v známej oblasti v maďarsko-rakúsko-slovenskom pohraničí. Po orlovi Danovi je to ďalší slovenský orol, ktorý navštívil túto oblasť. Pár dní predtým tu dokonca bola rakúskym ornitológom vyfotografovaná.
   
    Mladá samica orla kráľovského menom Dorota bola označená vysielačkou na Záhorí v júni spolu s jej súrodencami. Po viacerých búrkach napokon úspešne vyletela z hniezda a zdržovala sa v jeho okolí. V strede augusta zaletovala do vzdialenosti niekoľko km na rakúsku i slovenskú stranu rieky Moravy. Na začiatku septembra bola videná podvečer ako sedí na strome s rodičom asi 1 km od  hniezdiska. Naposledy bol jej signál zachytený v septembri na úrovni obce Veľké Úľany na Podunajskej nížine. Neskôr sa signál z vysielačky stratil, letela smerom na juh. Je možné že odletela do Maďarska, pokúsime sa ju dohľadať čo možno najskôr.
     
    Danka »
Dano »
Hanka »
Miriam »
Oliver »
Šarlota »
  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.