DE l SK  
   
    Sledujeme: Hanka
     

Hanka sa narodila na lokalite pri Stupave, v borovicovom lese. Na rozdiel od súrodenca dostala  30. júna malú vysielačku na nohu, pomocou ktorej ju budeme môcť lokalizovať počas jej potuliek.

Danka »
Dano »
Dorota »
Miriam »
Oliver »
Šarlota »
 
View Hanka in a larger map 
     
04.05.2012   Hanka sa znova objavila v slovensko-rakúskom pohraničí. Tentoraz bola zaznamenaná rakúskym ornitológom neďaleko Suchohradu. Bola rozpoznaná na základe visiacej antény z vysielačky.
Po opustení pravidelného nocoviska v česko-slovenskom pohraničí bola prvý krát zaznamenaná po asi dvoch mesiacoch. V najbližších dňoch sa ju pokúsime znova dohľadať aby sme zistili v akom je stave a kde sa momentálne zdržuje.
   
14.01.2012   Haja s vysielačkou bola pozorovaná na českej strane rieky Moravy českými kolegami. O deň neskôr zachytávame úspešne signál z vysielačky
z českej strany rieky Moravy. Je pozorovaná spolu s ďalšími hajami pred spoločným nocovaním. Najbližšie sa pokúsime získať údaje o výskyte počas denných potuliek Hanky.
Vysielačka však nie je v poriadku, signál je slabý a hľadanie a zameriavanie Hanky sa tým sťažuje.
   
8.01.2012   Hanka bola pozorovaná a odfotená v Rakúsku v oblasti Deutsch Jahrndorf.
   
11.11.2011   Kontrola oblasti nocoviska skupiny hají červených. Nezachytili sme signál Hanky v tejto oblasti. Pravdepodobne opustila oblasť alebo má naďalej problémy s vysielačkou. Je možné i používanie iného doteraz neznámeho nocoviska v oblasti.
   
21.10.2011   Signál Hanky sme zachytili pri rieke Morave na rakúskej strane za obcou Angern an der March. Následne sa potulovala medzi okolitými obcami Prottes a Tallesbrunn.
   
23.08.2011   Tento deň sme zachytili pohyb letiacej haje na úrovni Gajár a Malých Levár. O pár dní neskôr sme ju zistili v oblasti Bernhardsthal, kde bolo pozorovaných viacero menších skupín týchto dravcov. Zdržovala sa najmä v oblasti rezervácie Soutok. Často lietala nad okolitými poliami a trávnatými porastmi. V tejto oblasti ostáva i naďalej, no loví častejšie ďalej od Moravy, v okolí veterných parkov pri Zisterdorfe, na zoraných poliach a úhoroch. Bola pozorovaná ako sa snaží okradnúť sokola myšiara a myšiaka lesného o potravu. Koncom septembra navštívila i oblasť pri obci Láb, no ďalšie dni už bola znova pri obci Hohenau, kde je doteraz. Začiatkom októbra sme zistili problém s vysielačkou, ktorej výkon je zrejme znížený a zamerať Hanku už zrejme nebude také ľahké.
   
Hniezdisko   V okolí hniezda sa mladá haja po osadení vysielačky zdržovala pomerne dlho, do polovice augusta. V júli trávila väčšinu času  v lesnom poraste, posedávaním po stromoch. Koncom júla a začiatkom augusta čoraz častejšie plachtila spolu s rodičmi a súrodencom ponad okolitými poliami a lúkami, pričom neraz zaletela i ku skládke komunálneho odpadu. Neskôr v auguste podnikla niekoľko letov do oblasti sútoku Dunaja a Moravy, kde bola pozorovaná v spoločnosti iných hají. V tomto čase nebolo pre ňu nezvyčajné vzdialiť sa i viac ako 10 km od hniezdiska. Takmer vždy sa držala neďaleko rieky Moravy, pričom počas svojho pohybu často kopírovala vodný tok.

     
    Danka »
Dano »
Dorota »
Miriam »
Oliver »
Šarlota »
  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.