DE l SK  
   
    Odkazy
     
   

Ochrana dravcov na Slovensku
http://www.dravce.sk/

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013
http://www.sk-at.eu/

BirdLife Slovensko
http://vtaky.sk/

BirdLife Österreich
http://www.birdlife.at/

Verein Auring
http://www.auring.at/

WWF Österreich
http://www.wwf.at/

Projekt "RAMSAR-SKAT"
Kooperácia v ramsarskom manažmente nív v oblasti Moravy a Dyje
http://www.march-thaya-auen.at/

Krajina Niederösterreich
http://www.niederoesterreich.at/portal/

Trnavský samosprávny kraj
http://www.trnava-vuc.sk/

Bratislavský samosprávny kraj
http://www.region-bsk.sk/obcan.aspx

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
http://www.mpsr.sk/sk/

  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.