DE l SK  
   
    Aktuality
     

Download (57.4 KB)

Download (223 KB)


Download (69 KB)

Download (271 KB)


Download (964 KB)
  Moravské kuviky cestovali do Skalice, posilnia ubúdajúcu záhorskú populáciu

Skalica, 12.9.2013 - Štyri mláďatá kuvikov obyčajných, ktoré sa tento rok vyliahli chovnému páru v moravských Bartošoviciach putovali pred niekoľkými dňami do Skalice, kde posilnia miestnu populáciu. Tento druh sovy sa z nášho územia vytráca. Na Záhorí sa vyskytuje ešte na posledných lokalitách medzi Skalicou a Holíčom.

Kuvik obyčajný bol ešte pred tridsiatimi rokmi na Slovensku bežne rozšírený. Zmenami v obhospodarovaní krajiny sa podmienky preň zhoršujú a z veľkej časti, hlavne severného a stredného Slovenska úplne vymizol. Najpočetnejšie populácie sa dnes vyskytujú na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, kde vládnu miernejšie zimy s kratšie trvajúcou snehovou pokrývkou. Aj to je jedným z kľúčových faktorov vplývajúcich na populáciu druhu. Celkovo na Slovensku hniezdi asi 600 – 800 párov tohto nočného lovca.

„Niekoľko párov vyskytujúcich sa medzi Skalicou a Holíčom nám indikuje, že v tejto oblasti podmienky pre kuviky ešte môžu byť vyhovujúce. Preto sme sa štyri mláďatá rozhodli umiestniť práve tu. Navyše sme sa stretli i s pochopením miestnych ľudí, ktorí sa k ich vypusteniu v Skalici postavili pozitívne, čo je pri takejto akcii veľmi dôležité“ hovorí Martin Dobrý z Ochrany dravcov na Slovensku.

Mláďatá boli vypustené na roľníckom družstve v Skalici. „Tam, ako i v širšom okolí boli vyvesené špeciálne hniezdne búdky. Dúfame, že sa do nich kuviky nasťahujú. Aby sme vedeli ako sa im darí, mohli im v prípade núdze pomôcť a získali údaje o ich pohybe, označili sme ich rádiovými vysielačkami. Pomocou prijímača vieme v teréne vtáky dohľadať.“ pokračuje Dobrý. Po prvých dňoch je jasné, že vedia loviť a na lokalite sa im darí. Každodenne sa vracajú na družstvo a v noci lovia na neďalekých poliach.

Kuviky boli odchované v Záchrannej stanici v Bartošoviciach a okrem Záhoria boli vypúšťané i na hornom Považí a v Turci. Záhorské kuviky sú v rámci projektu CORO-SKAT Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko sledované a mapky znázorňujúce ich pohyb sú denne aktualizované na webe www.vzdelavanie.dravce.sk

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Mgr. Martin Dobrý, Ochrana dravcov na Slovensku, tel.: 0903 690 546, e-mail: dobry@dravce.sk

Fotografie: Martin Dobrý

Cesty kuvikov sludujte tu

ďalšie tlačové správy
  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.