DE l SK  
   
    Aktuality
       Mapy rozšírenia cieľových druhov v Rakúsku

Jedným z hlavných cieľov projektu CORO-SKAT je zabezpečiť efektívne ochranárske opatrenia pre cieľové druhy. Nevyhnutným predpokladom pre tento krok je poznanie stavu populácií a ich rozšírenia. Ochrana má byť následne koncentrovaná do hlavných centier rošírenia jednových druhov. S cieľom identifikácie týchto oblastí sú v rámci projektu realizované viaceré programy monitoringu, no sú zhodnocované a využité i doteraz známe dáta. Komplex dát je následne diskutovaný s expertmi pre ten ktorý druh a ten ktorý región. Do práce sú zapojený nasledovní experti: Hans-Martin Berg, Michael Bierbaumer, Manuel Denner, Konrad Edelbacher, Helmut Jaklitsch, Richard Katzinger, Johannes Laber, Matthias Schmidt, Jakob Pöhacker, Leopold Sachslehner, Stefan Wegleitner, Gábor Wichmann, Thomas Zuna-Kratky. Práca v prostredí GIS - Günther Klonner.

Výsledkom sú mapy rozšírenia druhov v severo-východnej časti Rakúska.  

Všetky mapy si prosím pozrite na
www.birdlife.at/coro-skat/arten/karten/

Mapy rozšírenia cieľových druhov v slovenskej časti projektovej oblasti nájdete na www.birdlife.at/coro-skat/sk/pre-media/Mapy-rozsirenia-cielovych-druhov-za-rok-2012.html

ďalšie tlačové správy

  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.