DE l SK  
   
    Aktuality
     

 

  Kde býva kuvik

Sledujte s nami prvé cesty vypustených mláďat kuvika obyčajného pri Skalici. Mladé kuviky boli odchované v Záchrannej stanici v moravských Bartošoviciach a na Záhorie cestovali s cieľom posilniť miestnu populáciu, ktorá v okolí Skalice patrí medzi posledné v regióne. Kuviky boli označené vysielačkami rádiovej telemetrie a sú sledované s cieľom získania dát o ich pohybe a možnosti im v prípade núdze pomôcť. Boli vypustené 30.8.2013 a odvtedy sú pravidelne sledované.

Tlačová správa tu

 
Zobáčik   Pazúrik
     
 
Pierko   Očko
Aktivita je realizovaná v spolupráci Ochrany dravcov na Slovensku, Ekocentra a Záchrannej stanice Zázrivá a Záchrannej stanice Bartošovice, v rámci projektov realizovaných v rámci Programov cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko a Slovenská republika - Česká republika.
ďalšie tlačové správy
  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.