DE l SK  
   
    Publicácie
     
    Vyšli nové články publikujúce výsledky projektu CORO-SKAT. Ponúkame Vám zoznam doterajších publikácií vydaných v rámci projektu:
     
    Odborné články

Abundance of raptors and habitat preferences of the common buzzard Buteo buteo and the common kestrel Falco tinnunculus during the non-breeding season in an agricultural landscape (Western Slovakia)
Slovak Raptor Journal 7/2013

Movements of a juvenile red kite Milvus milvus in the border zone of Austria, Slovakia and the Czech Republic
Slovak Raptor Journal 7/2013

Communal roosting and the seasonal dynamics of the hen harrier Circus cyaneus in the Záhorie region
Slovak Raptor Journal 7/2013

Nesting and non-nesting occurrence of the short-eared owl Asio flammeus in the Záhorie region (SW Slovakia)
Slovak Raptor Journal 7/2013

Movements of imperial eagle Aquila heliaca juveniles and description of monitored areas in the border zone between Austria, Hungary and Slovakia
Slovak Raptor Journal 8/2014

Die Brutpopulation der Wiesenweihe Circus pygargus (Linnaeus 1758) im nordöstlichen Waldviertel (Niederösterreich) 2000–2011
Egretta 53, 2014
Egretta je online na www.landesmuseum.at

The abundance of the little owl (Athene noctua) in Podunajská rovina lowland in 2009 and 2010
Slovak Raptor Journal 5/2011

Rozšírenie kuvika obyčajného (Athene noctua) vo vybraných oblastiach Čiech a Slovenska
Zoologické dny Olomouc 2012, Conference

K stavu populácie, trendom a metóde zisťovania prezencie kuvika obyčajného (Athene noctua) na Slovensku
Aplikovaná ornitológia Zvolen 2012, Conference

Opätovný nález stromového hniezda husi divej (Anser anser) v Pomoraví
CREX 31, 2012
Článok zašleme na vyžiadanie – nemáme práva ho elektronicky publikovať

Lovné biotopy kuvika obyčajného (Athene noctua) v mimohniezdnom období v poľnohospodárskej krajine strednej Európy.
Zborník abstraktov z konferencie Zoológia 2014, Prešov

Telemetry of the Juveniles of Imperial Eagle in West Slovakia
Book of Abstracts, VII. International Conference on the Conservation of the Eastern Imperial Eagle, 2 – 5 October 2013, Bratislava, Slovakia. Raptor Protection of Slovakia, Bratislava, 2013

Steppenvogel im Aufwind. Der Kaiseradler in den March-Thaya-Auen
Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum 22/2011

15 years of conservation of Imperial Eagle in Austria
Book of Abstracts, VII. International Conference on the Conservation of the Eastern Imperial Eagle, 2 – 5 October 2013, Bratislava, Slovakia. Raptor Protection of Slovakia, Bratislava, 2013

Koľkokrát za noc? Akustická aktivita výra skalného.
Book of Abstracts, Zoologické dny 2015, Brno, Czech Republic

The Little Owl – the story, data, questions
University of St. Andrews CREEM seminar, October 2015

Sokol rároh a krajina – riziká a využívanie biotopov

Morava River as the important area for raptor populations – concentration areas

Scale-dependent habitat associations of a rapidly declining farmland predator, the Little Owl Athene noctua, in contrasting agricultural landscapes
Agriculture Ecosystems & Environment 224: 56-66 · March 2016

Lovné biotopy kuvika obyčajného (Athene noctua) v mimohniezdnom období v poľnohospodárskej krajine strednej Európy

     
    Príspevky na konferenciách

Telemetry of the Juveniles of Imperial Eagle in West Slovakia.
VII. International Conference on the Conservation of the Eastern Imperial Eagle, 2 – 5 October 2013, Bratislava, Slovakia. Raptor Protection of Slovakia, Bratislava, 2013

Lovné biotopy kuvika obyčajného (Athene noctua) v mimohniezdnom období v poľnohospodárskej krajine strednej Európy.
Zoológia 2014, Prešov

K stavu populácie, trendom a metóde zisťovania prezencie kuvika obyčajného (Athene noctua) na Slovensku
Aplikovaná ornitológia Zvolen 2012

Rozšírenie kuvika obyčajného (Athene noctua) vo vybraných oblastiach Čiech a Slovenska
Zoologické dny Olomouc 2012

15 years of conservation of Imperial Eagle in Austria
Book of Abstracts, VII. International Conference on the Conservation of the Eastern Imperial Eagle, 2 – 5 October 2013, Bratislava, Slovakia. Raptor Protection of Slovakia, Bratislava, 2013

Koľkokrát za noc? Akustická aktivita výra skalného.
Poster prezentation
Book of Abstracts, Zoologické dny 2015, Brno, Czech Republic

     
   

Populárno – náučné články

Len nech si kuviká
Enviromagazín 3/2013

Postrelený lietal ďalej
Enviromagazín 6/2013

Interview mit Matthias Schmidt (Birdlife Österreich) über CORO-SKAT (Conservation Of Raptors and Owls), ein Österreichisch-slowakisches Projekt zum Schutz von Störchen, Greifvögeln und Eulen
www.europeanraptors.org, 10.4.2013

Kaňa popolavá (Circus pygargus) – správy pracovných skupín za rok 2011
Dravce a sovy 1/2012

Kuvik obyčajný (Athene noctua) – správy pracovných skupín za rok 2011
Dravce a sovy 1/2012

Sledujte s nami skalické kuviky
Záhorák, 23.9.2013

Kaňa popolavá (Circus pygargus) – správy pracovných skupín za rok 2012
Dravce a sovy 1/2013

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) – správy pracovných skupín za rok 2012
Dravce a sovy 1/2013

Kuvik obyčajný (Athene noctua) – správy pracovných skupín za rok 2012
Dravce a sovy 1/2013

Výr skalný (Bubo bubo) – správy pracovných skupín za rok 2012
Dravce a sovy 1/2013

Tretí rok projektu CORO-SKAT
Dravce a sovy 1/2013

Postrehy z telemetrie orlov kráľovských a haje červenej
Dravce a sovy 1/2013

CORO-SKAT - Ein Projekt zum Schutz unserer Großvögel
Vogelschutz 31/2011

Keine Gnade für den Kaiser?
Vogelschutz 34/2013

Kaňa popolavá (Circus pygargus) – správy pracovných skupín za rok 2013
Dravce a sovy 1/2014

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) – správy pracovných skupín za rok 2013
Dravce a sovy 1/2014

Kuvik obyčajný (Athene noctua) – správy pracovných skupín za rok 2013
Dravce a sovy 1/2014

Výr skalný (Bubo bubo) – správy pracovných skupín za rok 2013
Dravce a sovy 1/2014

Koľko krát za noc?
Dravce a sovy 1/2014

Wir schützen unsere Greifvögel
Vogelschutz 34/2013

     
    Publikácie
     
 

Horstschutz - ein Leitfaden. BirdLife Österreich 2012
zdarma objednať

     
  Slovak Raptor Journal 7/2013. Ochrana dravcov na Slovensku 2013
     
  Ochrana hniezd v praxi. Príručka. Ochrana dravcov na Slovensku 2014
Online ju v PDF nájdete TU (pdf, 4,4 MB)
  PARTNERI

Raptor Protection of Slovakia


BirdLife Österreich


Verein Auring


     
Gefördert durch die EU im Rahmen des ETZ Slowakei-Österreich und durch das Land Niederösterreich im Projekt „CORO-SKAT“.
Spolufinancované EÚ prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 a krajinou Niederösterreich, v rámci projektu „CORO-SKAT“.